.

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Συνταγογράφηση φαρμακευτικής αγωγής και διορθωτικών γυαλιών κάθε τύπου.

Χορήγηση πιστοποιητικού για έκδοση ή ανανέωση ερασιτεχνικής και επαγγελματικής άδειας οδήγησης.

Χορήγηση πιστοποιητικού για την εισαγωγή μαθητών σε στρατιωτικές ή αστυνομικές σχολές, ΤΕΦΑΑ κλπ.

Χορήγηση γνωματεύσεων ικανότητας χειρισμού ειδικών μηχανημάτων.

Ο ιατρός είναι πιστοποιημένος και συμβεβλημένος στον ΕΟΠΥΥ. Επίσης το ιατρείο είναι συμβεβλημένο με τον ασφαλιστικό φορέα του ΥΕΘΑ (Στρατός , Αεροπορία , Ναυτικό , Λιμενικό).

Το ιατρείο λειτουργεί καθημερινά, βασικά κατόπιν ραντεβού, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα: ΔΕ-ΤΡ-ΤΕ-ΠΑ 9:00-13:30 και 17:30-21:30 / ΠΕ:9:00-14:00.