.

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Πλήρης διαθλαστικός έλεγχος με τη χρήση αυτόματου διαθλασίμετρου-κερατόμετρου, προβολέα οπτοτύπων και ηλεκτρονικού φορόπτερου.

Εφαρμογή φακών επαφής.

Μέτρηση TL (διορθωτικών γυαλιών) και φακών επαφής με αυτόματο φακόμετρο.

Παιδοφθαλμολογικό screening με τη χρήση του διόφθαλμου παιδιατρικού διαθλασίμετρου PlusOptix (ορθοπτικός έλεγχος, κορομετρία, διαφάνεια θλώντων μέσων του οφθαλμού, διαθλαστικό προφίλ από απόσταση 1m). Με τον τρόπο αυτό είναι απόλυτα δυνατή μία πολύ χρήσιμη οφθαλμολογική προσέγγιση ακόμη και σε βρέφη ηλικίας μηνών.

Πλήρης έλεγχος αντίληψης χρωμάτων.

Έλεγχος προσθίων μορίων του οφθαλμού με σχισμοειδή λυχνία.

Μελέτη δακρυικής στιβάδας (BUT, Schirmer’s test).

Έλεγχος δακρυικής οδού.

Μέτρηση ΕΟΠ (ενδοφθάλμιας πίεσης) με τονόμετρο επαφής.

Εξοφθαλμομέτρηση με εξοφθαλμόμετρο κατά Hertel.

Έλεγχος βυθού του οφθαλμού με: άμεσο οφθαλμοσκόπιο, έμμεσο οφθαλμοσκόπιο+φακό indirect aspheric 20D, βιομικροσκόπηση με φακούς double aspheric 90D/digital wide field 90D / three mirror lens.

Παχυμετρία κερατοειδούς (υπερηχογραφική).

Υπερηχογραφικός έλεγχος του οφθαλμού με A scan (βιομετρία).

Έλεγχος οπτικών πεδίων με αυτόματο στατικό περίμετρο.

Λειτουργικός έλεγχος της ωχράς κηλίδας με Amsler test.

 

Οφθαλμολογικές Εξετάσεις Οφθαλμολογικές Εξετάσεις Οφθαλμολογικές Εξετάσεις Οφθαλμολογικές Εξετάσεις

Οφθαλμολογικές Εξετάσεις Οφθαλμολογικές Εξετάσεις Οφθαλμολογικές Εξετάσεις Οφθαλμολογικές Εξετάσεις

Οφθαλμολογικές Εξετάσεις Οφθαλμολογικές Εξετάσεις Οφθαλμολογικές Εξετάσεις Οφθαλμολογικές Εξετάσεις

Οφθαλμολογικές Εξετάσεις Οφθαλμολογικές Εξετάσεις Οφθαλμολογικές Εξετάσεις Οφθαλμολογικές Εξετάσεις

Οφθαλμολογικές Εξετάσεις Οφθαλμολογικές Εξετάσεις Οφθαλμολογικές Εξετάσεις