.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Χειρουργική βλεφάρων (αφαίρεση χαλαζίου, θηλωμάτων, ξανθελασμάτων, κύστεων).

Χειρουργική αφαίρεση πτερυγίου.

Χειρουργική καταρράκτη (φακοθρυψία+ένθεση ενδοφακού).

LASER φωτοδιαθλαστική χειρουργική (διόρθωση μυωπίας-υπερμετρωπίας-αστιγματισμού με PRK/FemtoLASIK) σε συνεργασία με το ινστιτούτο οφθαλμολογίας και μικροχειρουργικής "Ophthalmica" της Θεσ/νίκης.

Αποκατάσταση δευτερογενούς καταρράκτη με Nd:YAG LASER οπίσθια περιφακιοτομή.

Ενδουαλοειδική έγχυση anti-VEGF παραγόντων με βελόνα 27-30G για την αντιμετώπιση της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας υγρής μορφής (wet AMD), του διαβητικού οιδήματος της ωχράς (DME), της κεντρικής/κλαδικής φλεβικής απόφραξης (CRVO/BRVO) και άλλων αγγειακών νοσημάτων του βυθού του οφθαλμού.